< back
SWIMMING-
UKRAINE
 Men
 CHERVYNSKIY Igor
 FROLOV Serhiy
 GOVOROV Andriy
 KOPTELOV Evgeniy
 ROMANCHUK Mykhailo
 SNITKO Igor
 Women
 BERESNYEVA Olga
 LIVER Mariya
 ZEVINA Daryna