< back
SWIMMING-
KAZAKHSTAN
 Men
 KHUDYAKOV Vitaliy
 TOLIKIN Vladimir
 Women
 GAKHOKIDZE Anna
 IVANOVA Mariya
 ROMANCHUK Xeniya