< back
DIVING-
UKRAINE
 Men
 GORSHKOVOZOV Oleksandr
 KOLODIY Oleg
 MEZHENSKY Dmytro
 PRYGOROV Oleksiy
 Women
 FEDOROVA Olena
 PROKOPCHUK Yulia
 PYSMENSKA Anna