< back
DIVING-
RUSSIA
 Men
 BONDAR Aleksandr
 CHESAKOV Artem
 KUZNETSOV Evgeniy
 MINIBAEV Viktor
 NAZIN Sergey
 SHLEIKHER Nikita
 SILCHENKO Artem
 ZAKHAROV Ilya
 Women
 BAZHINA Nadezhda
 CHAPLIEVA Diana
 ILINYKH Kristina
 PETUKHOVA Ekaterina
 SELVANOVSKAYA Daria
 TIMOSHININA Yulia