< back
DIVING-
RUSSIA
 Men
 BONDAR Aleksandr
 CHESAKOV Artem
 KUZNETSOV Evgeniy
 MINIBAEV Viktor
 NAZIN Sergey
 SHLEIKHER Nikita
 SILCHENKO Artem
 TERNOVOY Ruslan
 Women
 ILINYKH Kristina
 PETUKHOVA Ekaterina
 SELVANOVSKAYA Daria
 TIMOSHININA Yulia