< back
ARTISTIC SWIMMING-
JAPAN
 Women
 ADACHI Yumi
 ARAI Miho
 FUKUMURA Juka
 HAKOYAMA Aika
 INUI Yukiko
 KAZUMORI Hikaru
 KIJIMA Moeka
 KYOUGOKU Okina
 MITSUI Risako
 NAKAMURA Mai
 OMATA Kano
 TSUKAMOTO Mayu
 YANAGISAWA Akane
 YASUNAGA Mashiro
 YOSHIDA Kurumi
 YOSHIDA Megumu