< back
SYNCHRONISED SWIMMING-
CHINA
 Women
 CHEN Xiaojun
 GUO Li
 HUANG Xuechen
 JIANG Tingting
 JIANG Wenwen
 SUN Wenyan