< back
OPEN WATER SWIMMING-
RUSSIA
 Men
 BOLSHAKOV Sergey
 DRATTSEV Evgeny
 Women
 AZAROVA Anastasia
 GORSHKOVA Elizaveta
 KOZYDUB Olga
 SOKOLOVA Alexandra