< back
OPEN WATER SWIMMING-
CHINA
 Men
 HAN Lidu
 LANG Yuanpeng
 WENG Jingwei
 XU Wenchao
 ZHANG Zibin
 ZU Lijun
 Women
 CAO Shiyue
 FANG Yanqiao
 LEI Shan
 LIU Zige
 SHI Yu
 YAN Siyu
 YANG Dandan