< back
OPEN WATER SWIMMING-
CHINA
 Men
 HAN Lidu
 LANG Yuanpeng
 WENG Jingwei
 XU Wenchao
 ZHANG Zibin
 ZU Lijun
 Women
 CAO Shiyue
 CHU Xu
 FANG Yanqiao
 LEI Shan
 LIU Zige
 QU Fang
 SHI Yu
 TIAN Muran
 XIN Xin
 YAN Siyu
 YANG Caiping
 YANG Dandan